Archive for the ‘Ստատուս’ Category

Statuses

Վերջը լավ է լինելու․․․

In Ստատուս on Նոյեմբերի 13, 2006 by Observer Tagged:

․․․ու երկնքից երեք խնձոր է ընկնելու։